มือบวมเกิดจากอะไรได้บ้าง ?

มือบวม อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจาก โรคภัยไข้เจ็บ พฤติกรรมการ ใช้ชีวิตในแต่ละวัน และยังรวมถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างสภาพอากาศอีกด้วย